Daily Schedule

3:20am - 4:40am
Parkaash Sri Guru Granth Sahib Ji & Nitnem
4:40am - 5:00am
Ardaas & Hukamnama
5:00am - 6:00am
Naam Simran
6:00am - 8:00am
Kirtan - Asa Di Vaar
8:00am - 8:40pm
Katha - Hukamnama
8:40am - 9:00am
Ardaas & Hukamnama
9:00am - 11:00am
Kirtan
11:00am - 12:00pm
Katha
12:00pm - 1:30pm
Dhadi/Kavishar Vaaran
1:30pm - 5:00pm
Kirtan & So Dar di Chownki
5:00pm - 5:30pm
Rehraas Sahib
5:30pm - 6:40pm
Kirtan
6:40pm - 7:30pm
Katha
7:30pm - 8:20pm
Dhadi/Kavishar Vaaran
8:20pm - 8:45pm
Anand Sahib, Ardaas, Hukamnama & Sukhaasan